Projekty UE

HearMe Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.

PROGRAM OPERACYJNY: Polska Wschodnia

DZIAŁANIE: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

TYTUŁ PROJEKTU: HearMe.ai

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej, opracowanej przez Startup w postaci platformy, pozwalającej wydawcom treści internetowych konwertować artykuły na podcast.

PLANOWANY EFEKT: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej, wypracowanej przez startup.

Wartość projektu: 1 202 169,00
Wartość dofinansowania: 906 440,00